Zabrana nepoštenih trgovačkih praksi

Komisija se usmjerila na najštetnije nepoštene trgovačke prakse kako bi poljoprivrednici te mala i srednja poduzeća imali veću sigurnost i manju potrebu za upravljanjem rizicima nad kojima imaju malu ili nikakvu kontrolu.

Pročitajte priopćenje za tisak u cjelosti na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2702_hr.htm

Pratite nas i lajkate na društvenim mrežama: